๑๐๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2561