๑๐๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2561

ความสบายเป็นหัวใจ
ของการปฏิบัติธรรม
สติกับสบาย
จะต้องไปคู่กัน

 


 

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖