วิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม
ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์

วิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , ระเบียบปฏิบัติการรักษามารยาทในสังคม, สมาธิ , Meditation , วิธีปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง ,  ทำบุญ

        ถ้าพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง คฤหัสถ์ชายหญิงเดินไปข้างหน้า รู้สึกตัวว่ามีพระสงฆ์เดินตามมาข้างหลัง นิยมปฏิบัติ ดังนี้

        - หลีกทางชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์

        - ยืนตรง มือทั้งสองห้อยประสานกันไว้ข้างหน้า หันหน้ามาทางท่าน

        - เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้า นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้

        - ถ้าท่านพูดด้วย นิยมประณมมือพูดกับท่าน (เฉพาะพระเถระ)

        - ถ้าท่านมิได้พูดด้วย เมื่อยกมือไหว้แล้ว ลดมือทั้งสองลงห้อยประสานกันไว้ข้างหน้า มองดูท่านจนกว่าท่านจะเลยไปจึงเดินตามหลังท่านไป


การหลีกทางให้แก่พระสงฆ์
        - การหลีกทางให้แก่พระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพเอี้อเฟื้อแก่พระสงฆ์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันสืบมา

 

 Total Execution Time: 0.0012633999188741 Mins