การเรียกร้องสิทธิ์อย่างเป็นธรรม

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2561

การเรียกร้องสิทธิ์อย่างเป็นธรรม

คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่า การที่เราโดยเอาเปรียบทางโลก แล้วเราเรียกร้องเอาสิทธิ์ของเราคืน  อยากทราบว่าในทางธรรมจะเป็นการสร้างเวรกรรมไปควรทำหรือไม่คะ

      พระอาจารย์ : คุณโยมการยืนยันในสิทธิ์ของเราที่ถูกต้องแล้วก็ชอบธรรม อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ แม้แต่พระพบรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะในคืนวันตรัสรู้ธรรมพระองค์ประทับนั่งบนรัตบัลก์ก็คือเป็นก้อนหินอยู่ใต้ต้นโพธิ์เนี่ยใช่ไหม พญามารยกทัพมามาทวงว่าหินเนี่ยเป็นของเขา ให้สิทธัตถะลุกขึ้นหินนี้เป็นของเราบัลลังก์ของเรา พระพุทธเจ้ายังยืนยันเลยว่าไม่ใช่เป็นของพระองค์เนี่ยเป็นการยืนยันสิทธิ์อย่างหนึ่ง เพราะพญามารทราบว่าพระบรมโพธิสัตว์ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วว่า แม้เลือดเนื้อในตัวเราจะแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที หากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วละก็เราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลบัลก์นี้เป็นอันขาด ตายเป็นตาย ถ้าหากยอมลุกขึ้นเสียสัจจะเลยก็จะไม่ตรัสรู้ธรรม นี้มากล่าวตู่เอาว่าเป็นของเขาเลย พระบรมโพธิสัตว์ยังยืนยันสิทธิ์งั้นการยืนยันสิทธิอันชอบธรรมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่อย่าใส่อารมณ์โกรธเข้าไปด้วย อารมณ์หงุดหงิด อารมณ์ฉุนเฉียว ว่ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงมาล่วงเกินเราได้ยังไง ให้รักษาใจเราให้นิ่ง ๆ เพียงแต่ยืนยันสิทธิความชอบธรรมของเราเท่านั้นเองอย่างนี้ทำได้ เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014128486315409 Mins