สมองกับใจ

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2561

สมองกับใจ

สมองกับใจ

         มีหลายท่านสงสัยว่า สมองกับใจคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ ?

         สมองกับใจเป็นคนละอย่างกัน สมองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่ใจเป็นของละเอียดที่แยกต่างหากออกมา และคอยบังคับบัญชาการทำกิจต่าง ๆ ของกาย อย่างที่มีการกล่าวว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว สมองเป็นเพียงเครื่องมือของใจ

         ถ้าจะเปรียบแล้ว สมองเหมือนกับคอมพิวเตอร์ แต่ใจของเราคือ user หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถคำนวณผลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงไรก็ตาม ก็ต้องมี user คือตัวเรา ที่เป็นผู้คอยกำกับการทำงานของมัน คอยสั่งว่าจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไร เช่นเดียวกันใจของเราเป็นผู้สั่งให้สมองทำงาน สมองเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้น ใจเป็นผู้ใช้สมองในการควบคุมการทำงานของร่างกายส่วนอื่น ๆ สมองจะเก่งอย่างไรก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่ใจคือผู้ควบคุมบังคับสั่งการ ให้สมองทำหน้าที่กำกับการทำงานของร่างกายต่อไปอีกขั้นหนึ่ง
         
         ฉะนั้นแทนที่จะฝึกสมอง เราควรต้องฝึกใจมากกว่า ถามว่าฝึกอย่างไร ดีที่สุดก็คือตั้งใจหลับตาฝึกสมาธิทำใจของเราให้สงบ เพราะโดยธรรมชาติของใจแล้ว เมื่อใจสงบใจจะผ่องใส เมื่อใจกระจ่างผ่องใส จะทำงานสั่งการสิ่งใดก็ชัดเจนสมองก็สามารถรับลูกต่อได้อย่างดี ประสิทธิภาพในการเรียนการทำงานของเราจะดีขึ้น เมื่อใจเป็นสมาธิจะอ่านสิ่งใดก็จำได้แม่น เข้าใจปรุโปร่ง จะทำงานการใด ก็ทำได้ดี จะวินิจฉัยสิ่งใดตัดสินใจก็เด็ดขาดชัดเจนแม่นยำถูกต้อง แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีเยี่ยม ก็ด้วยใจที่นิ่งและเป็นสมาธิ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039006511370341 Mins