ทำอย่างไรให้สมาชิกรับฟังความคิดเห็นกัน

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2561

ทำอย่างไรให้สมาชิกรับฟังความคิดเห็นกัน

ทำอย่างไรให้สมาชิกรับฟังความคิดเห็นกัน

          หากต้องการให้สมาชิกในหมู่คณะของเรารับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน

          โดยเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องรับฟังแต่ให้ตั้งใจฟังเพราะเห็นประโยชน์ เมื่อทุกคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตัวเองเช่นนี้ ผู้ที่เป็นหัวหน้าก็จะเป็นหัวหน้าที่ดี หมู่คณะก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010452667872111 Mins