ไมตรีผูกโลก

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2550

 

เรียนพระธรรมแท้ผูก                ศาสนา

ปลอกผูกคชตรึงตรา                ตรากหมั้น

มนตร์ดลแลหยูกยา               สมรรถผูก งูแฮ

ผูกโลกทั้งหลายนั้น            แน่นด้วยไมตรี

 Total Execution Time: 0.0040811498959859 Mins