เจดีย์บุโรพุทโธ เจดีย์สะท้อนสภาวธรรม

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2561

บุโรพุทโธ เป็นสถูปในพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย  สร้างขึ้นตามระบบมณฑล สื่อถึง ๓ กาย คือ นิรมาณกาย สัมโภคกาย และธรรมกาย

แนวคิดการสร้างเจดีย์ สะท้อนสภาวธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0219921986262 Mins