อะไรถูกอะไรผิดตัดสินอย่างไร

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2561

อะไรถูกอะไรผิดตัดสินอย่างไร

อะไรถูกอะไรผิดตัดสินอย่างไร

       เรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้ การที่จะตัดสินกันว่าอะไรถูกอะไรผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องค่อนข้างยาก อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน

       เรื่องราวต่างๆ ในโลกนี้ การที่จะตัดสินกันว่าอะไรถูกอะไรผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องค่อนข้างยาก อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน แต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้อยู่เสมอก็คือ แม้ว่าคนเราจะมีหน้าที่การงานแตกต่างกันไป เช่น เป็นนักข่าว เป็นทหาร เป็นแพทย์ เป็นทนายความหรืออื่นใดก็ตาม แต่หน้าที่หนึ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันหมด คือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ สิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำไปนั้น ตัวเราเองย่อมจะรู้ดีว่าเรามีเจตนาเช่นไร มีมนุษยธรรมหรือไม่ ขอให้เราตอบตนเองได้โดยไม่ละอายใจภายหลัง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010555823644002 Mins