๑๙๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2561

ถ้าเรามีความเพียร
ทำอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
ถูกหลักวิชชา คือ วางใจพอดีๆ
เดี๋ยวก็สมหวังกันทุกคน

 


 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097575187683105 Mins