เล่าไม่ถูก พูดไม่ออก บอกไม่ได้

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

เล่าไม่ถูก พูดไม่ออก บอกไม่ได้

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , สติปัฏฐานสูตร , เล่าไม่ถูก พูดไม่ออก บอกไม่ได้


                หยุดตรงไหน? ที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ หยุดตรงนั้น พอหยุดได้แล้วนี่นะ  สุขจริง  หยุดเท่านั้นแหละ  สมกับบาลีว่า นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นนอกจากนิ่งไม่มี นี่เจอสุขแท้แล้วนี่นะ  สุขจริงตรงนี้นะ  เจอสุขแล้วเจอที่สุขแล้ว

        เมื่อเจอสุขสูงสุดอย่างนี้ละก็  ให้ตั้งหน้าตั้งตาทีเดียว ทำใจให้หยุดนิ่ง  หยุดทีเดียวหยุดหนักเข้า อย่าถอยหลังกลับ 

        ผู้เทศน์ได้สั่งสอนกันแล้วให้หยุดอย่างนี้  หยุดไม่ถอยกลับ  ๒๓ ปีแล้ว  ๒๓ ปี ๒ เดือนเศษแล้ว หยุดในหยุดไม่ถอยหลังกลับกันเลย  ยังไม่ได้ถอยกลับกันเลย  ได้พบแล้วสุขอันไพศาลเหลือประมาณมากมาย  เล่าไม่ถูก  พูดไม่ออก  บอกไม่ได้ทีเดียว 

        ด้วยเหตุฉะนั้น ผู้ที่อยู่ทีหลัง ภิกษุ  สามเณร อุบาสก  อุบาสิกา  เมื่อต้องการความสุขแล้วก็ต้องทำใจให้หยุด นั่นแหละเป็นตัวสุด เป็นตัวสุขแท้ๆ  สิ่งอื่นสุขไม่เท่า ไม่ทันทั้งนั้น 

        พอใจหยุดได้ก็เป็นสุขทางภาวนา  ภาวนาชั้นสูง  เมื่อสุขไปทางภาวนา  ทำใจหยุดได้แล้วก็จะบรรลุปฐมมรรค  ดวงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน  ดวงศีล สมาธิ  ปัญญาวิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ ไปตามลำดับ 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "สติปัฏฐานสูตร"
๓ ตุลาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010456681251526 Mins