ฉลาดกว่า

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

ฉลาดกว่า
 

           ถ้าว่าทำธรรมกายเป็นละก็ มันฉลาดกว่ามนุษย์หลายสิบเท่าเชียวนะ

           พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด ก็ฉลาดกว่าเท่าหนึ่งแล้วสูงกว่าเท่าหนึ่งแล้ว

           เข้าถึงกายทิพย์ ก็ องเท่าแล้ว

           กายทิพย์ละเอียด ก็สามเท่าแล้ว

           กายรูปพรหมสี่เท่า

           กายรูปพรหมละเอียด ห้าเท่า

           กายอรูปพรหม หกเท่า

           กายอรูปพรหมละเอียด เจ็ดเท่า

           เข้าถึงธรรมกายและกายธรรมละเอียด  ๘-๙  เท่าเข้าไปแล้วมันมีความฉลาดกว่ากันอย่างนี้นะ

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "มหาสติปัฏฐานสูตร"
๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043991327285767 Mins