ไฟจุ่มน้ำ

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2561

ไฟจุ่มน้ำ
 

          บัดนี้ ที่วัดปากน้ำนี่นะมีธรรมกายสูงกว่าสานนั่นอีก โดยนั่นสู้ไม่ได้ ไกลกว่าสานนั่นอีก เขามีธรรมกายกัน

          ถ้ามีความกำหนัดยินดีเท่าใด แพร็บเข้าธรรมกายไป ความกำหนัดยินดีทำอะไรไม่ได้เลย ล้อมันเล่นเสียก็ได้ มันทำอะไรไม่ได้ความกำหนัดยินดีทำอะไรไม่ได้

          ที่เราเป็นผู้ครองเรือนน่ะ ความกำหนัดยินดีมันบังคับ เหมือนกับเด็กๆ ตามใจชอบมัน จะทำอะไรก็ตามชอบใจของมัน ความกำหนัดยินดีมันบังคับ มันบังคับเช่นนี้แล้ว

          เราเข้าธรรมกายเสีย ไม่ออกจากธรรมกาย ความกำหนัดยินดีที่มันบังคับนั่นหายแว๊บไปแล้ว เหมือนไฟจุ่มน้ำ

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "พุทธโอวาท"
๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018817965189616 Mins