๒ ภาค

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

๒ ภาค
 

        หากต้องการบุญก็เข้าไปกลางกายนั่นแหละ  กลางของกลาง  กลางของกลาง  กลางของกลาง  ก็จะเข้าไป ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไม่ไปทั้งนั้น  กลางของกลางหนักขึ้นทุกที  ก็จะเข้าไปพบบุญ ทะเลบุญอยู่ในกลางกายนั้น 

        เจ้าของผู้ปกครองบุญนั้นมี 2 ภาค มารปกครองภาคหนึ่ง พระปกครองภาคหนึ่ง

        ถ้าภาคพระปกครอง ทำบุญทำกุศลต่างๆ พระท่านก็ส่งบุญทรงกุศลมาให้ เหมือนส่งกระแสไฟฟ้าให้ใช้นี่แหละ ผู้ส่งกระแสไฟฟ้ามาให้ใช้ก็มีอยู่ ถ้าเขาไม่ส่งมาให้เรา เราก็ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ได้ คุณก็เหมือนกัน พระเป็นผู้ปกครอง ดิน ฟ้า อากาศ ก็มีผู้ปกครองเหมือนกัน   

        ที่บังคับเราให้เกิด ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตายอยู่เดี๋ยวนี้แหละ บังคับพวกเราให้เป็นไปตามนั้น ส่วนพวกพระบังคับไม่ให้เกิด ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ และไม่ให้ตาย 

        นี่พวกพระกับพวกมารบังคับอย่างนี้ เวลานี้พวกพระบังคับไม่ให้รบกัน แต่พวกมารบังคับให้รบกันหนักขึ้น  

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ภัตตานุโมทนากถา"
๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018026351928711 Mins