๖๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2561

เราจะต้องสั่งสมบุญให้มาก
ภพชาติต่อไป...
ชีวิตจะได้สมบูรณ์กว่าชาตินี้

 


 

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.098773801326752 Mins