๑๐๕ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2561

อยากรวย...
ก็ต้องเอาชนะความตระหนี่
ความหวงแหนทรัพย์
แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญ
อย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่า
เหมือนผู้มีบุญในกาลก่อน

 


 

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031947453816732 Mins