๑๖๑ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2561

อธิษฐานจิต
ตอนที่ใจบริสุทธิ์
ความปรารถนาของเรา
ก็จะสมหวัง
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0028749863306681 Mins