๑๖๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2561

การอธิษฐานจิต...
จะอธิษฐานอะไรก็ตามให้ลงท้ายด้วย
ขอให้สำเร็จมรรคผลนิพพาน
จึงจะเรียกว่า อธิษฐานจิต
ที่ประกอบด้วยปัญญา
คนโบราณก่อนจะใส่บาตร
มักจะอธิษฐานว่า
ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร
ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ในอนาคตกาลเทอญ
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085639953613281 Mins