คุณประโยชน์ 10 ประการ จากการรณรงค์ปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2548

1. เป็นการส่งเสริมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
พฤติกรรม เมาแล้วขับ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุจราจร บ่อยครั้งที่คนเมาเหล้าขับรถ สร้างความเดือนร้อนและสูญเสียให้แก่ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การเข้มงวดกวดขันของตำรวจที่ตรวจจับผู้ขับรถที่เมาสุรา มีความสำคัญ แต่สำนึกของผู้ขับรถที่จะไม่ดื่มแล้วขับ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

2. ส่งเสริมการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ส่วนใหญ่ของการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายกัน มีปัจจัยเสริมจากการดื่มสุราย้อมใจกว่า 50% ของผู้ที่บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทดื่มสุราก่อนที่จะตีกัน หรือทำร้ายร่างกายกัน คนที่ไม่ดื่มสุราย่อมมีสติ มีความยับยั้งชั่งใจ ที่จะไม่ก่อการทะเลาะ เบาะแวงและทำร้ายร่างกายกัน

3. ส่งเสริมการป้องกันโรคอันเกิดจากสุรา รวมถึงโรคเอดส์
การดื่มสุราเป็นอาจินต์ นำมาซึ่งความเจ็บป่วยมากมายเป็นต้นว่า โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับวาย โรคมะเร็งตับ โรคสมองฝ่อ โรคเลื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ที่เที่ยวเตร่ยามค่ำคืนมักดื่มสุราและลงท้ายด้วยการมั่วเพศ ตามมาด้วยการติดเอดส์ในที่สุด

4. ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีของครอบครัว
การดื่มสุราของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว มีส่วนเป็นอย่างมากในการทำลายบรรยากาศที่ดีงามในการพบปะปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก มีส่วนเป็นอย่างมากที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและทำร้ายร่างกายกัน

5. ร่วมสร้างตัวอย่างที่ดีงามให้แก่ เด็กและเยาวชน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ไม่ดื่มสุราในร้านอาหาร ในงานเลี้ยง ในโต๊ะอาหาร ในบ้าน ในเทศกาล จะเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เป็นภาพลักษณ์ที่งดงาม ที่เด็กๆ จะจดจำ ยามเมื่อเขาเติบโตขึ้น ย่อมจะเจริญรอยตามได้โดยง่าย

6. ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ของสังคมไทย
วัฒนธรรมการดื่ม ที่หาเรื่องดื่มได้ทุกโอกาส เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาสังคมในทุกวันนี้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพุทธศาสนา ที่แม้คนไทยทุกคนจะรู้จักศีล 5 แต่คนไทยไม่มากนักที่ถือศีล 5

7. ร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรง
การงดดื่มสุราเป็นข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่ Healthy Thailand

8. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพยังต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในเครือข่ายที่เข้มแข็ง

9. เป็นการทำบุญ ทำงาน สร้างชีวิตใหม่ และให้ชีวิต
การทำบุญมีหลายรูปแบบ แต่ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การทุ่มเทให้กับการรณรงค์ งดสุรา หากสามารถทำให้ผู้ที่เคยดื่ม งดดื่มได้ ย่อมเป็นมหากุศล เนื่องจากเป็นการสร้างชีวิตใหม่และเป็นการช่วยชีวิตทั้งแก่ผู้ที่ดื่ม ตลอดจนคนรอบข้าง

10. เป็นการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระเศรษฐกิจของประเทศ
การงดดื่มสุราไม่เพียงแต่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อหาสุรามาดื่ม แต่ยังสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงมาจากการดื่มสุรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากสุรา

 

และยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศใกล้วิกฤตเข้าไปทุกขณะ เนื่องจากปัญหารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาวะค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแทบทุกวัน จนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไร และรายได้ที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รายได้จากการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ฯลฯ จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวทั่วไทยจะต้องทบทวนการใช้ชีวิตที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ทันกับวิกฤตที่กำลังจะถาโถมเข้ามา การดื่มสุราเป็นพฤติกรรมหนึ่ง ที่ต้องลด ละ เลิก โดยพลัน

เข้าพรรษานี้ จึงอยากจะให้คนไทยทุกๆ คน ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มแล้วขับ

หน่วยงาน ห้างร้าน ทุกภาคส่วน สามารถที่จะสรรค์สร้างกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
• ร้านอาหารประกาศ งดจำหน่ายสุราหรืออย่างน้อย งดจำหน่ายสุราในวันพระ ไม่จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก ไม่จำหน่ายสุราหลังเที่ยงคืน
• สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการไม่ดื่มสุราในงานเลี้ยงทุกชนิด
• ไม่ให้นำสุราเข้าบริเวณวัด ในทุกงานเทศกาลของวัด ทั่วประเทศ
• ฯลฯ

 

สังคมจะเข้มแข็งทุกคนต้องร่วมสร้าง ขอเชิญชวนร่วมปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.071454664071401 Mins