ทานอันยอดเยี่ยม 

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

ทานอันยอดเยี่ยม
 

       ทานในพระสูตร ๑๐  ทานในพระวินัย ๔  ทานในพระปรมัตถ์ ๖  และทานในทักขิณาวิภังคสูตร เป็นทานอันยอดเยี่ยมจะหาทานในที่ไหนๆ เปรียบเทียบได้ 

       ถ้าว่าเรามาประสบพบพระพุทธศาสนาได้บริจาคทานในพระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ์ และทานในทักขิณาวิภังคสูตรดังได้แสดงมานี้ ย่อมได้รับผลสมบัติอันยิ่งใหญ่ไพศาลสุดจะนับจะประมาณได้ทีเดียว 

       ครั้งพุทธกาล นายอินทร์ชาวนาได้ถวายทานแด่พระอนุรุทธเถรด้วยอาหารเพียงอิ่มเดียว ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีหมู่นางเทพอัปสรแวดล้อม เสวยวิบากสมบัติยิ่งใหญ่ไพศาล 

       สวนอังกุระเทพบุตร เมื่อเป็นมนุษย์ชื่อว่าอังกุระ เป็นมหาเศรษฐีได้บริจาคทานในมนุษย์โลกเป็นเวลานานหลายชั่วตระกูล บริจาคทานในมนุษย์โลกนี้ถึง ๒๐,๐๐๐ ปี หมดทรัพย์สมบัติไปจะนับจะประมาณหาได้ไม่  ๒๐,๐๐๐ ปีมนุษย์โลกปราศจากการไถการหว่าน ก่อระเบียบเตาไฟ ยาว ๑๒ โยชน์ ระยะหนทางเดิน ๕ วัน ก่อเตาใหญ่ๆ ติดกันเป็นแถวใหญ่ เรือบรรทุกข้าวสามารถใส่ข้าวในกระทะขึ้นมาทางหลังเตานั้น ทางน้ำข้าวที่เทไหลไปนั้นเป็นทางเรือเดินได้ เขาได้บริจาคทานอยู่ในมนุษย์โลกนี้ ๒๐,๐๐๐ ปี

       ครั้นตายจากมนุษย์โลกแล้วได้ไปเกิดในดาวดึงส์เทวโลก แต่สมบัติของอังกุระเทพบุตรสู้ของอินทกเทพบุตรไม่ได้ สมบัติของอินทกเทพบุตรยิ่งใหญ่ไพศาลกว่า 

       เพราะอินทกเทพบุตร เมื่อเป็นชาวนาได้ถวายทานแด่พระภิกษุในพระพุทธศาสนา  

       ส่วนอังกุระเทพบุตรได้ถวายทานนอกพระพุทธศาสนา คนผู้มีศีลในทานของตนไม่ได้มีแม้แต่เพียงคนเดียว วิบากสมบัติจึงสู้ของอินทกเทพบุตรไม่ได้ 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "ภัตตานุโมทนากถา"
๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011278827985128 Mins