๑๖๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2561

แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
อย่าหวั่นไหว อย่าวิตกกังวล
ให้เลื่อนความวิตกกังวลออกไป
เหลือแต่ใจที่ใสๆ
แล้วนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมา
และพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 Total Execution Time: 0.0012158830960592 Mins