ก. ไก่แก้วกู่ก้อง กังวาน

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2562

ก. ไก่แก้วกู่ก้อง

กังวาน

ข. ขับเสียงเอ้กขาน

เจื่อยแจ้ว

ค. คนฟังเสียงหวาน

คล้ายมรรค แปดเฮย

ง. ง่วงหายหมดแล้ว

ลุกขึ้นภาวนา

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016790584723155 Mins