ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อยๆ (๒)

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2562

ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อยๆ (๒)

เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำ บุญบ่อย ๆ
เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ
รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ
อาบน้ำกันบ่อย ๆ
ฝนยังตกบ่อย ๆ
ทุกอย่างต้องทำ บ่อย ๆ ทั้งนั้น

บุญก็ต้องทำบ่อย ๆ
ถ้านาน ๆ ทำ ที บุญเราก็น้อย
บุญน้อย ๆ จะสู้กับบาปไม่ได้
เพราะบาปเราก็ทำบ่อย ๆ
ถ้า ไ ม่ ทำบุ ญ บ่ อ ย ๆ
เ ดี๋ ย ว บา ป จะ ได้ ช่ อ ง
ทรัพย์เขามีไว้สำ หรับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ดังนั้นจะมาตระหนี่ถี่เหนียวเสียดายแล้วไม่ให้...ไม่ได้
จึงต้องทำ บุญถี่เหนียว
คือ ทำ บุญบ่อย ๆ ทำ บุญถี่ ๆ
ให้บุญเหนียวแน่น บาปจะได้ไม่ได้ช่อง
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011280337969462 Mins