พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก ใน กิจกรรมบุญ วันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ 

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.0011699994405111 Mins