พิธีขอขมา และปิดการอบรม โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ สภาธรรมกายสากล วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.0049487153689067 Mins