การบวชพระคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนในบุญอย่างไร

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2562

การบวชพระคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนในบุญอย่างไร

คำถาม : การบวชพระคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนในบุญอย่างไรครับ

พระอาจารย์ : คุณโยม ร่างกายของเรา ทั้งเลือด ทั้งเนื้อ ทั้งหมดได้มาจากท่านและท่านก็เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ เมื่อเราไปบวช เกิดบุญเกิดกุศล ท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามา เลี้ยงดูอบรมเรามา แล้วโดยเฉพาะการบวชพระเป็นสิ่งที่ได้บุญมหาศาล ยิ่งกว่าการให้บุญด้วยข้าวของทั้งหลาย เพราะว่าเป็นการลงมือปฏิบัติจริง อยู่ในเพศสมณะ ซึ่งเป็นเพศอันประเสริฐ จะบวชพระได้ไม่ใช่ของง่าย เรานึกว่าไม่เห็นยาก แค่ไปวัด หาบาตรกับจีวร ปลีกเวลาได้อาทิตย์สองอาทิตย์ เดือนสองเดือนก็ไปบวชได้แล้ว เราพูดอย่างไร เพราะเราผ่านเงื่อนไขสำคัญมาคือ เราได้กายมนุษย์ซึ่งยากมาก อันที่สอง คือมาพบพระพุทธศาสนา ก็ยากมากอีกเช่นเดียวกัน ในกัลป์ที่ยาวนาน ช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ เปรียบแล้วเหมือนกับหนึ่งในล้าน ถ้าไปเกิดในยุคอื่นไม่มีโอกาสได้บวช อยากบวชก็บวชไม่ได้ แล้วเราเองต้องมีศรัทธา มีความพร้อมในธุรกิจการงานทั้งหลาย ปลีกเวลาได้ บาตรจีวร ทุกอย่างพร้อมเพรียง เราถึงจะบวชได้ เพราะฉะนั้น มีโอกาสบวชล่ะก็ บวชเถิดเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ได้บวชชาตินี้จะทำให้ เกิดเป็นอุปนิสัย แล้วภพต่อไปจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนา รู้บุญรู้บาป แล้วมีโอกาสบวช เป็นอุปนิสัยข้ามชาติเลย แล้วบุญก็จะส่งถึงพ่อแม่อย่างมากมาย ลูกได้เท่าไหร่ พ่อกับแม่ได้ครึ่งหนึ่ง งั้นขอให้ตั้งใจบวช เอาบุญให้ท่านเต็มที่ โบราณบอกว่า พ่อแม่จะได้เกาะชาติผ้าเหลืองลูกขึ้นไปสวรรค์ด้วย เพราะท่านได้บุญไปด้วยอย่างมหาศาลนั่นเอง เจริญพร

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D., Ph.D.) ThanavuddhoStory

 

https://www.youtube.com/watch?v=N78Xezpzen4