บุญจากการบวชหน้าไฟ

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2562

บุญจากการบวชหน้าไฟ

คำถาม : ความเชื่อเรื่องบวชหน้าไฟ เวลาญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต ต้องบวชกี่วัน บวชวันเดียวพอมั้ยครับ

พระอาจารย์ : ถามว่าประเพณีการบวชหน้าไฟเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อให้ได้สร้างบุญใหญ่ส่งให้ไปกับผู้ที่เสียชีวิต 7 วันแรกหลังจากเสียชีวิต คนส่วนใหญ่กายมนุษย์ละเอียดยังลอยๆ ตอนนั้นถ้าเราทำบุญอะไรก็ตาม ส่งบุญไปผลบุญจะถึงเค้า แต่ถ้าเกิดเลย 7 วันไปแล้ว บางคนเราส่งบุญไปก็ถึง เช่นไปเกิดเป็นเทวดา นางฟ้า ไปเป็นเปรต หรือไปตกอยู่ในยมโลกก็มี ยมบาลพิพากษา อันนั้นบุญจะส่งถึง แต่ถ้าเกิดเค้าลงอเวจีมหานรก หรือลงมหานรกขุมลึกๆ หรือไปอุสสทนรก ผลบุญส่งไม่ถึง ไปรออยู่ คนส่วนใหญ่จึงชิงช่วงเอา 7 วันรีบสร้างบุญใหญ่ จะถวายสังฆทาน จะสวดอภิธรรม รวมทั้งว่า บวชเลยเป็นบุญใหญ่ส่งไปให้ แล้วเราต้องรู้ว่า เป้าหมายของการบวชคือให้เกิดบุญ ทีนี้บุญจะเกิด ไม่ใช่ห่มผ้าเหลืองก็ให้บุญเกิดง่ายๆ แค่นั้น บุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าบวชแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นแม้จะเป็นการบวชหน้าไฟ อาศัยความกตัญญูกตเวทีเป็นแรงจูงใจ จะลางานก็ไม่มีใครว่า บรรพบุรุษบุพการี เราอาศัยจังหวะนี้บวชนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ไม่ใช่วันเดียว จะ 7 วัน 15 วัน เผื่อใครได้เป็นเดือนยิ่งดี แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมเต็มที่ ทั้งสวดมนต์ รักษาศีล 227 ข้อให้ดี ทั้งนั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะ แล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลทั้งหมด ให้กับบุพการี บรรพบุรุษของเราเองที่ล่วงลับไปแล้ว เจริญพร

ธรรมจับใจ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D., Ph.D.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHD5IlfeKFg

 Total Execution Time: 0.0062242348988851 Mins