พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารแจ่มจันทร์

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2562

พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท
โครงการอบรมอุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่น ๔๗ ฤดูฝน
โครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๕
วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี