โครงการการส่งเสริมการจัดการการศึกษา

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2548

snew480910.jpg

สำนักพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการการส่งเสริมการจัดการการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษา โดยมีพระราชปริยัติตยภรณ์ ( เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน และ พระสุธีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรม วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วัดเขียนเขต อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ดูงานโรงเรียนพระปริยัติสามัญ

ที่วัดชูจิตธรรมาราม ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติสามัญ ในเขตการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปดูงานการจัดระบบการศึกษา ของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระกิตติสารมุนี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรบรรยาย

 

โฆษก มส. แถลงเตรียมเลื่อนสมณศักดิ์

พระธรรมกิตติเมธี กรรมการเถรสมาคมและโฆษกกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการเสนอรายชื่อพระสงฆ์เพื่อโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณ ศักดิ์ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการเสนอรายชื่อทั้งสิ้น 69 รูป ในเรื่องการเลื่อนสมณศักดิ์ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องในโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีการทำพัดยศ และยกเลื่อนชั้นและชนิดของวัดเป็นพระอารามหลวงจำนวน 9 วัดและจัดให้มีการเทศน์มหาชาติที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเรื่องทศพิธราชธรรม และจะมีการแจกบทเทศน์ดังกล่าวไปทั่วประเทศโดยจะใช้พุทธมณฑลเป็นพื้นที่จัดงาน

 

ครบ3 ปี มรณภาพหลวงเตี่ย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันมรณภาพ พระธรรมราชานุวัติ หรือ หลวงเตี่ย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม และอดีตเจ้าคณะภาค 3 มูลนิธิธรรมราชานุวัติ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมราชานุวัติ ณ หอประชุมสงฆ์ น. 16 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วรวิหาร โดยมี พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรกว่า 100 รูป และ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 40 รูป รับทักษิณานุปทาน และสาธุชนผู้เคารพนับถือร่วมบำเพ็ญกุศลกว่า 300 คน

จัดพิมพ์พระไตรปิฎก

ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมได้มีมติให้มีการจัดพิมพ์พระไตร ปิฎกฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการจัดพิมพ์

โรคอ้วน

นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าคนไทยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเกินพิกัด หรืออ้วน แนวโน้มเป็นเหมือนกันทั่วโลก ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องออกมาเรียกร้อง ให้ประเทศสมาชิกรณรงค์ออกกำลังกาย ลดอาหารที่เป็นต้นเหตุอ้วน โดยเฉพาะกลุ่มอาหารขยะ เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม อาหารที่มีรสหวาน โรคอ้วนไม่ได้สิ้นสุดเพียงโรคเดียว ยังเป็นตัวชักนำโรคเข้ามาเยือนตามมาอีกหลายโรคในคนคนเดียวกัน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคข้อเสื่อม

เปิดสถิติเหยื่อเหล้าในรอบ 3 ปี

ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. ร่วมกันแถลงข่าวผลการศึกษาวิจัยผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงาน สสส. และสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ในงาน “เปิดสถิติเหยื่อเหล้าในรอบ 3 ปี” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ถึงเดือนมิถุนายน 2548ทีผ่านมา

ช่วงเทศกาลก่อคดีเพิ่ม

ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล กล่าวว่า จากสถิติการดื่มเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นเหตุให้เกิดคดีความใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย จำนวน 1,146 ราย รองลงมาคือ คดีฆาตกรรม 963 ราย ข่มขืนกระทำชำเรา 440 ราย การเกิดอุบัติเหตุ 321 ราย และฆ่าตัวตาย 229 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ งานบุญ งานบวช แนวโน้มของการดื่มเหล้าเบียร์จนตกเป็นคดีความจะมีจำนวนมากขึ้น


ตั้งจุดตรวจน้ำเมา


นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติผู้ถูกจับกรณีเมาแล้วขับ ในปี 2548 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีผู้ที่ศาลสั่งให้ถูกคุมประพฤติ 29,227 ราย ถูกสั่งให้บริการสังคม 24,859 ราย หรือร้อยละ 84.91กรมคุมประพฤติจะเสนอให้พัฒนาโปรแกรมเลิกสุราสำหรับผู้ถูกคุมประพฤติและตั้งด่านตรวจให้มากขึ้น โดยเฉพาะเพิ่มการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงให้มากขึ้น ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะทำให้สามารถลดสถิติผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้

 

ปรับราคาดีเซล

ที่กระทรวงพลังงาน นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากการประเมินทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดหลังจากที่สหรัฐอเมริการะบุจะนำน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมาใช้ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันโลก (โอเปก)จะเพิ่มการผลิตอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันราคาน้ำมันน่าจะปรับตัวลดลงได้บ้าง แต่ภาพรวมก็จะยังทรงตัวระดับสูงโดยเฉพาะเมื่อใกล้สิ้นปีที่ความต้องการจะสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล

ตอกไข่

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษา กลุ่ม R&DTC ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Grand Daimond Meeting ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้ชื่อตอนว่า ตอกไข่ ซึ่งหมายความว่า การปลดปล่อยศักยภาพของแต่ละคนออกมา โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหลังจากตอกไข่เสร็จแล้วนั้น ไข่ที่ได้รับการตอกก็คือประโยชน์ที่จะมอบให้แก่สังคมหรือผู้ที่ได้รับไข่ใบนั้นไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022417823473612 Mins