นาม“พุทโธ” มีนัย ใสประเสริฐ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

นาม“พุทโธ” มีนัย ใสประเสริฐ
“ผู้รู้”เกิด ดวงปัญญา มหาศาล
“ผู้ตื่น”แจ้ง มรรคผล พ้นภัยพาล
“ผู้เบิกบาน” สราญสุข ไร้ทุกข์ทน
ตื่นมาสร้าง..บารมี ความดีใส
ตื่นมาให้..บริจาคทาน การกุศล
ตื่นมารักษ์..ศีลสวัสดิ์ พัฒนาตน
ตื่นมาหยุด..นิ่งกมล เถิดคนงามฯ
๒๔ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011696815490723 Mins