ถวายทะเลประทีป บูชามาฆฤกษ์

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2547

ถวายทะเลประทีป บูชามาฆฤกษ์

.....วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ พุทธศาสนิกชนร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ปฐมเหตุแห่งวัสำคัญวันนี้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ปีมาแล้ว เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น ๔ ประการ คือ มีการประชุมพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน พระภิกษุที่มาประชุมกันนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และเป็นเอหิภิกขอุปสัมปทา คือพระภิกษุที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ทั้งสิ้น มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และวันที่มาประชุมกันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ท้องฟ้าสว่างไสวด้วยแสงจันทร์นวล.....ในค่ำคืนนั้นโลกมิได้สว่างด้วยแสงจันทร์เพียงอย่างเดียว หากแต่สว่างด้วยธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ รูปล้วนเป็นผู้เข้าถึงความสว่างที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้ก่อนใคร เหล่าพระอรหันตสาวกของพระพุทธองค์จึงเป็นผู้นำประทีปธรรมไปสู่ใจชาวโลกอีกทอดหนึ่ง ประทีปธรรมดวงนี้จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเดินทางในวัฎฎสงสารอันยาวไกล
 


.....เมื่อท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเรื่อเรืองด้วยแสงตะวันยามอรุณ สาธุชนสวมชุดขาวนับหมื่นคนเดินทางหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ จุดหมายอยู่ที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย สาธุชนเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสาง สองมือหอบหิ้วอาหารคาวหวานที่เตรียมมาสำหรับใส่บาตร เดินสู่ลานพิธีด้วยใจที่แช่มชื่น เบิกบานพระภิกษุสามเณรเดินเรียงรายเป็นทิวแถวเพื่อรับบาตร สีเหลืองของผ้ากาสาวพัสตร์เรืองรอง สาธุชนยกไทยธรรมขึ้นจบอธิฐานเหนือศีรษะ ก่อนวางลงในบาตรด้วยการนอบน้อม ความตระหนี่ถูกตัดขาดออกจากใจ แสงตะวันเรืองมิได้ ปรากฎเฉพาะที่ขอบฟ้าเท่านั้น หากยังทอแสงเจิดจ้าที่กลางใจของท่านทานบดีในฐานะ ทายก ทายิกาด้วย.....เมื่อตักบาตรเรียบร้อยแล้ว ใจของทุกคนต่างอิ่มเอม ชุ่มชื่นด้วยบุญที่เกิดจากการให้ หลังจากนั้นสาธุชนมุ่งหน้าสู่สภาธรรมกายสากล เพื่อร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า เสียงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยดังกังวาน เสียงที่เปล่งจากใจที่ชุ่มชื่นอยู่ในบุญหล่อหลอมกล่อมเกลาให้ทุกท่านมีจิตใจที่นุ่มนวล เยือกเย็น เตรียมพร้อมสำหรับการฝึกใจเวลา ๙.๓๐ น.ท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี เมตตานำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ให้ถึงความสว่างภายใน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นต้นแหล่งแห่งความสุข ความสว่างอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นทั้งที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ และที่ตื่น
ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่พระราชทาน ฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๒ เริ่มต้นด้วยรายการสัมภาษณ์ตัวแทนเยาวชนทึ่เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า อนาคตของชาติเหล่านี้คือ ดวงประทีปดวงน้อยๆ ที่ได้รับการจุดแล้ว ความสว่างเกิดขึ้นที่ใจเยาวชนเหล่านี้ด้วยการอ่านหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๑ มีเยาวชนเข้าสอบกว่า ๔ ล้านคน กว่า ๑๓,๐๐๐ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 

.....จากนั้นริ้วขบวนอัญเชิญโล่พระราชทาน และโล่คุณธรรม เคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความชื่นชมของผู้เข้าร่วมสอบ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสาธุชนผู้มาร่วมกันหลายหมื่นคน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ เยาวชนผู้ชนะเลิศการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้างหน้าประเภทต่างๆ จำนวน ๑๙ โล่ในโอกาสนี้เจ้าของโล่คุณธรรมจำนวน ๕ ท่านเดินทางจากประเทศต่างๆ เพื่อมามอบโล่แก่เยาวชนผู้ได้รับรางวัลด้วยตนเอง ในโอกาสนี้ พระภาวนาวิริยคุณเมตตาให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ที่มาร่วมงานด้วยพิธีในภาคค่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่ง เริ่มต้นขึ้นหลังจากการเจริญพุทธมนต์รัตนอัฐิธาตุคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เสร็จสิ้นลง สาธุชนเดินทางจากบ้านแก้ว เรือนทองของคุณยายสู่ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์
 


.....สายลมเย็นพัดพาไอแดดอ้าวให้คลายตัวลงอย่างรวดเร็ว สาธุชนนั่งผ่อนคลานอริยาบทหลังโคมประทีป รอคอยพิธีจุดประทีปบูชามาฆฤกษ์ เมื่อท่านประธานสงฆ์ คือพระราชภาวนาวิสุทธิ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดไฟฤกษ์ บูชาพระรัตนตรัยและนำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนาเมื่อผืนฟ้าถูกห่มคลุมด้วยรัตติกาล พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเป็นเอกอยู่บนฟ้า องค์พระธรรมกายเจดีย์สว่างไสวเป็นเอกอยู่เหนือผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์
 


.....พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยจุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อจุดต่อให้กับตัวแทนอุบาสก หลังจากนั้นคณะสงฆ์นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หลังจากการเวียนประทักษิณแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นำกล่าวอธิษฐานโคมมาฆประทีปและเชิญประธานโคมเอกทุกท่านจุดโคมมาฆประประทีป ขณะเดียวกับที่ท่านสาธุชนก็จุดโคมประทีปเบื้องหน้าของตน ความสว่างไสวเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วลานธรรม พริบตาเดียวลานดินผืนกว้างก็กลาย เป็นทะเลประทีป กว้างไกลสุดสายตา ภาพแห่งความปีตินั้น ติดตาตรึงใจไปตราบนานแสนนานความสว่างของพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ความสว่างของพระมหาธรรมกายเจดีย์ และความสว่างแห่งทะเลประทีปนับหมื่นดวงนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ และพระสงฆ์สาวกผู้เป็น “ธรรมทายาท”ของพระองค์ ขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก อันสูงสุดของชีวิต ไม่มีที่พึ่งใดยิ่งกว่าขอบุญกุศลแห่งการบูชานี้จงดลบันดาลให้พุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
 

ภัทรา ประภาสชล

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0027023315429687 Mins