จากมนุษย์มาเป็นมนุษย์

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2562

กรณีศึกษาการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก

จากมนุษย์มา เป็นมนุษย์เกิดเป็นหญิง เพราะกรรมเจ้าชู้


                                        กรณีตัวอย่างท่านนี้นำเสนอผ่านรายการฝันในฝัน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นชายชาวลาว แต่ไปทำมาหากินอยู่ที่มลรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นคนรูปงาม หน้าตาดี และเจ้าชู้ มักประพฤติผิดศีลข้อที่ 3 อยู่เสมอ

 

                                         แต่ภายหลังมีกัลยาณมิตรแนะนำให้ฟังเทปมงคลชีวิต เรื่องบุพกรรมของความเจ้าชู้ จึงซาบซึ้ง หันมาตั้งใจทำบุญกุศล เริ่มเข้าวัด ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาก่อนนอนก็จะเข้าห้อง      สวดมนต์ นั่งสมาธิ และสวดมนต์ก่อนออกไปทำงาน ทำเช่นนี้เป็นประจำ ภายหลังได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้กับตัวเองและทุกคนในครอบครัว


                                        ในที่สุดท่านล้มป่วยลงด้วยโรคไตวาย และไม่นานก็เสียชีวิต ด้วยความผูกพันกับครอบครัวจึงยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้าน 7 วัน โดยที่ใจไม่หมองไม่ใสเมื่อครบ 7 วัน เจ้าหน้าที่ก็มาพาตัวไปยมโลกเมื่อพญายมราชได้ซักถาม ถึงบาปที่เขาเคยทำ ภาพก็ปรากฏที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราช เมื่อเขาเห็นภาพกรรมที่ตนเคยเจ้าชู้จึงลดใจ ทำให้ใจเศร้าหมอง แต่เมื่อดูภาพบุญที่เคยทำไว้ จิตจึงผ่องใสขึ้น


                                         พญายมราชจึงพิพากษาให้เขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และด้วยจิตผูกพันกับครอบครัว เขาจึงขอมาเกิดอยู่กับครอบครัว ซึ่งขณะนั้นลูกสาวเขาแต่งงานแล้วและกำลังมีครรภ์ จึงดูดกายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์ และได้เกิดเป็นเด็กเพศหญิงเพราะกรรมเจ้าชู้

 

 สาเหตุที่ทำให้อายุสั้นและไตวาย

 

                                         เป็นเพราะชาติหนึ่งเคยเป็นทหารได้ออกรบ และต่อสู้กับข้าศึก ได้ใช้อาวุธแทงข้าศึกตาย โดยแทงที่บริเวณไต อายุสั้นเพราะกรรมปาณาติบาตในอดีตชาติ กรณีตัวอย่างของท่านต่อมา นำเสนอในรายการฝันในฝันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545เป็นท่านชาย อยู่กับแม่มาตั้งแต่ยังเล็กเพราะพ่อแม่แยกทางกัน จึงทำให้เป็นที่รักของผู้เป็นแม่มาก และเขาเองก็รักแม่มากเช่นกัน จึงเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทตลอดเวลา


                                         จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อเขาอายุได้ 16 ปี ได้ขับรถไปกับเพื่อน และประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเขาเสียชีวิตทันที แต่เพื่อนที่ไปด้วยปลอดภัยหลังจากเสียชีวิต กายละเอียดของเขาหลุดออกจากร่าง ตอนแรกยังไม่รู้ตัว มารู้ว่าตนตายแล้ว


                                         เมื่อมีคนมาหามร่างตนไป ตนเองไม่รู้จะไปไหน นึกถึงบ้านและพ่อแม่ จึงไปหาแม่ พยายามสื่อสารกับแม่แต่ไม่สามารถทำได้เพราะอยู่คนละภพภูมิ เมื่อครบ 7 วัน เจ้าหน้าที่มาพาตัวไปยมโลก พญายมราชพิจารณาบุญและบาปแล้ว พิพากษาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ และด้วยบุญที่ทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำให้ไปเกิดในตระกูลที่ดี มีผู้อุปถัมภ์ดูแล
 

                                         สาเหตุที่ชาตินี้อายุสั้น เพราะในอดีตเคยทำปาณาติบาต โดยชาติหนึ่งเกิดเป็นชาย ในวัยหนุ่มได้หลงรักหญิงคนหนึ่ง แต่หญิงนั้นมีคนรักอยู่แล้วจึงแค้นใจ จ้างวานให้คนอื่นไปฆ่าทั้ง 2 คนนั้นจนถึงแก่ความตาย เมื่อละโลกในชาตินั้นแล้วไปบังเกิดในมหานรก จากนั้นไปขุมบริวาร ยมโลก มาเป็นเปรต อสุรกายสัตว์ดิรัจฉาน ตามลำดับ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ถูกคนอื่นฆ่า หรือประสบอุบัติเหตุมาแล้วหลายชาติ


จากมนุษย์ ไปเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เกิดเป็นจิ้งจก เพราะกรรมฆ่าจิ้งจก


                                         ตัวอย่างของบุคคลท่านนี้ นำเสนอผ่านรายการฝันในฝัน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นท่านชายนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่ภรรยาเป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งท่านก็ไม่ปิดกั้นคำสอน ของพระพุทธศาสนา และบางครั้งท่านก็ทำบุญ ในพระพุทธศาสนาด้วย เป็นต้นว่า ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า


                                          ปกติท่านจะตีจิ้งจกทุกวันศุกร์ ด้วยความรักในศาสดาในศาสนาของตน แม้ภรรยาจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟัง ทั้งนี้เพราะท่านมีความคิดว่า จิ้งจกเป็นศัตรูกับศาสดาของท่าน เพราะเหตุที่เมื่อครั้งสมัยศาสดา ของท่านยังมีชีวิตอยู่ ครั้งหนึ่งขณะหลบซ่อนศัตรูอยู่ในถ้ำ จิ้งจกร้องทักขึ้นจึงทำให้ข้าศึกรู้ที่ซ่อนและจับตัวศาสดาไปได้


                                         นอกจากนี้ท่านยังชอบเล่นการพนัน กินเหล้าสูบบุหรี่ อยู่เป็นประจำ จนกระทั่งเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงถุงลมโป่งพอง เป็นหอบหืด และโรคอื่นๆ ในที่สุดได้เสียชีวิตเพราะเส้นเลือดใน          สมองแตก ตายแล้วญาติได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ขณะที่ตายนั้น ตายด้วยอาการที่สติไม่สมบูรณ์ ที่เรียกว่า หลงตาย โดยก่อนตายเห็นภาพเป็นความมืด

 
                                         แล้วเห็นจิ้งจกปรากฏขึ้นมาในความมืดนั้น กายละเอียดจึงถูกดูดเข้าไปในท้องจิ้งจก เพราะกรรมที่ตีจิ้งจกจนเป็นอาจิณกรรม ซึ่งตามความรุนแรงของกรรมนั้น ท่านจะต้องไปเกิดในมหานรก เพราะทั้งดื่มสุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ทำร้ายและฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่มาเป็นจิ้งจกเพราะบุญที่ท่านทำในพระพุทธศาสนาช่วยพยุงไว้ ยังไม่สามารถรับบุญที่ญาติอุทิศไปให้ได้ เนื่องจากมีสภาพเป็นจิ้งจกและจะต้องตายและเกิดเป็นจิ้งจกอีกยาวนาน

 
                                         เมื่อหมดกรรมจากเป็นจิ้งจกแล้ว บุญและบาปอื่นจึงจะส่งผล ถ้าบุญได้ช่องส่งผลก่อน ก็จะทำให้ไดเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าบาปได้ช่องก็จะไปบังเกิดในมหานรก หรืออุสสทนรกส่วนการที่ท่านเส้นเลือดในมองแตกจนเสียชีวิตนั้น เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันที่เกิดจากการตีจิ้งจก ดื่มสุราสูบบุหรี่ และเล่น
การพนันผสมกัน

 

วิบากกรรมของคนเลี้ยงเป็ด


                                         ตัวอย่างต่อมา เป็นตัวอย่างที่นำเสนอผ่านรายการฝันในฝัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ท่านนี้เป็นชายชาวจีน ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ด โดยนำเป็ดรุ่นมาเลี้ยงไว้ 3 - 4 เดือน เพื่อเอาไข่ ถ้าเป็ดตัวใดไข่น้อย หรือไม่ออกไข่ก็จะจับขายให้เขานำไปฆ่า ท่านจะซื้อหอยกะพงและหอยแมลงภู่มาต้มแล้วผสมกับปลาให้เป็ดกิน เพื่อจะทำให้ไข่ที่ออกมามีสีแดง


                                         ปกติท่านเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูง แต่เป็นคนสูบบุหรี่ และดื่มยา  ดองเหล้าทุกวัน วันละ1 แก้วเล็ก เคยทำบุญบ้าง คือทำกับศาลเจ้า และให้ทานแก่ คนยากจนทุกเย็นท่านจะไปที่ตลาดเพื่อพบปะดื่มน้ำชา และคุยกับเพื่อนชาวจีนเป็นประจำ


                                         วันที่เสียชีวิต ท่านกลับมาจากตลาดแล้วบอกภรรยาว่า "ไม่สบาย จะตายแล้ว" ภรรยาและลูกๆ ช่วยกันปฐมพยาบาลได้ไม่นาน ท่านก็หัวใจวายและเสียชีวิต โดยขณะนั้นอายุได้ 76 ปี ท่านมีความขัดเคืองและคับแค้นใจ เพราะถูกลูกสาว ของลูกหนี้ที่เป็นเพื่อนกัน พูดให้เจ็บใจ จิตจึงเศร้าหมองมาก

 

                                        ทำให้บาปได้ช่อง ท่านจึงเห็นกรรมนิมิต เป็นเป็ดที่ท่านเลี้ยงไว้ขายไข่และที่ขายให้เขานำไปฆ่า เห็นทั้งภาพเป็ดและได้ยินเสียงร้องของเป็ด คตินิมิตนั้นจึงทำให้ท่านไปเกิดเป็นเป็ดและถูกเขานำไปฆ่า ซึ่งท่านจะต้องเกิดเป็นเป็ด ถูกนำไปฆ่าอีกยาวนานจนกว่าจะพ้นจากวิบากกรรม

จากหนังสือ DOU
           วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา
                                 กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 Total Execution Time: 0.0068273822466532 Mins