วัดพระธรรมกายเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2563

วัดพระธรรมกายเฝ้าติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

            สร้างความมั่นใจ ให้สาธุชนที่มาวัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชาด้วยการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง-ป้องกัน-ควบคุมการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ พร้อมด้วยหน่วยบริการสารธารณสุขมาตรฐานเเละเครือข่ายโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง

 

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สำหรับสาธุชนมาร่วมงานบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

1.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามจุดต่างๆ

2.บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์  

3.กรณีที่มีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดมีจุดคัดกรองโดยเฉพาะ  และมีพยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย  แจกเจลล้างมือ วัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส  จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล  

4.กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะแจกหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม

 

ทุกท่านสามารถป้องกันตนเองได้โดย

1.สวมหน้ากากอนามัย

2.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 

3.หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก

4.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ป่วย

5.รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ

6.หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัด  

7. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ป่วย 

8.ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น

 

 

           Wat Phra Dhammakaya will closely monitor the situation and strictly implement preventive measures against the outbreak of the coronavirus in our 2,000 Rais Area, along with standard Hygienic center and 24 hours cooperating with hospitals for gaining confidence for the Buddhists who are attending Magha Puja Day.

 

Corono Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra Dhammakaya

1. Notification Boards in important areas

2. Anti-Bacterial Hand gel will be provided in every information centers

3. For attendees who are traveling from abroad, Wat Phra Dhammakaya is arranging health screening spots with stand-by nurses. We are giving anti-bacterial hand gel and measure the body temperature. If the temperature is higher than 37.5 celcius, the person will be escorted to the clinic immediately.

4. If there is no fever but respiratory issue has been found, the hygienic masks will be provided

 

All attendees can protect their own health by:
1. Wear the hygienic mask at all times
2. Wash our hands regularly
3. Do not consume raw meat
4. Do not stay close to ill animals 
5. Keep our bodies warm and have enough rest
6. Avoid crowded places
7. Avoid ill persons
8. Avoid using personal items with others

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013139450550079 Mins