บทกลอนชีวประวัติเเละสดุดี  กัลยาณมิตรสมถวิล บุนนาค

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2563

บทกลอนชีวประวัติเเละสดุดี 
กัลยาณมิตร สมถวิล บุนนาค

ในโลกนี้มีอะไรที่เที่ยงแท้
ล้วนเปลี่ยนแปรหมุนเวียนเปลี่ยนสังขาร
ใช่คงอยู่คู่ฟ้าอนันตกาล
ต้องพบพานพลัดพรากจากกันไป

ธารธาราวารีไม่มีกลับ
แดดพยับลับลาคราสมัย
รอยเขียนขีดกรีดน้ำผสานไว
น้ำค้างใบต้องตะวันพลันแห้งลง

ฟองน้ำแตกแหลกลับกับอากาศ
ไม่ประมาทก่อนยุ่ยเป็นผุยผง
อนิจจังสังขาราพาปลดปลง
มิอาจคงชีวันพลันจากลา

นามคุณอาสมถวิลบุนนาคนี้
เป็นบุตรีท่านผู้พิพากษา
นามอำมาตย์เอกพระเทพปัญญา
อีกท่านผู้มารดานามอารี

ทำงานรับราชการระดับชาติ
รับเครื่องราชฯ มากมายเป็นศักดิ์ศรี
แต่งงานอยู่คู่ชีวิตมิตรไมตรี
แสนสุขีมีสุขทั้งใจกาย

แต่ทว่าทั้งสองต้องพลิกผัน
เพราะชีวันต่อมาแทบสลาย
อุบัติเหตุรถคว่ำมาทำลาย
แม้รอดตายสามีพรากจำจากลา

จึงได้คิดเตือนใจไม่ประมาท
ทางพระศาสน์ระลึกมุ่งศึกษา
ได้พี่สาวนามว่าวัลลภา
เป็นกัลยาณมิตรนำจิตใจ

มาประสบพบหลวงพ่อธรรมะ
มาพบพระอาจารย์ท่านผ่องใส
มารู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร
มาร่วมใจร่วมสร้างบารมี

จดบันทึกฝึกใจให้เหมาะสม
จนท่านชมเอ่ยวาจาเป็นสักขี
สมถวิลอินโนเซ้นส์ใจเกลี้ยงดี
สำคัญที่ประกอบเหตุสังเกตใจ

ท่านมุ่งมั่นฝึกจิตกิจวัตร
ปฏิบัติแคล่วคล่องจนผ่องใส
ประคองนิ่งดิ่งห้วงดวงหทัย
จนท่านได้ชำนาญฌานญาณวิชชา

รับมอบหมายจากหลวงพ่อสอนธรรมะ
ที่เที่ยงแท้สรณะพระศาสนา
ให้คนได้เห็นธรรมพระสัมมา
คือกายาผ่องผุดพุทธองค์

สมถะมักน้อยค่อยสันโดษ
ไม่ผูกโกรธไม่โทษใครไม่ใหลหลง
ไม่สะสมอารมณ์ขุ่นไม่งุนงง
ไม่พะวงเรียบง่ายสบายใจ

อาจารย์สอนธรรมกายหลายสถาน
กระทรวงการพาณิิชย์ถิ่นอาศัย
ทั้งศูนย์กัลยาณมิตรมหาลัย
การบินไทยไปประจำทำทุกวัน

จนอายุคุณอาห้าสิบสี่
ลาหน้าที่ราชการมุ่งสู่ฝัน
มาเข้าวัดนั่งธรรมะงานสำคัญ
ทรัพย์ชนชั้นวรรณะสละไป

ท่านฝึกฝนเชี่ยวชาญชำนาญกล้า
ทำวิชชาแคล่วคล่องผุดผ่องใส
บูชาข้าวพระพุทธนำหยุดใจ
พิธีใหญ่หลายครั้งสั่งสมบุญ

ท่านดูแลคนรอบตัวทั่วทุกทิศ
ท่านมีจิตเมตตาพาเกื้อหนุน
ท่านดูแลกตัญญูผู้มีคุณ
ท่านการุญญาติมิตรศิษย์อาจารย์

กิริยางดงามความเคารพ
นอบน้อมนบทุกที่ทุกสถาน
ต่อพระรัตนตรัยในทุกกาล
จนเป็นที่กล่าวขานการวางตัว

แปดสิบกว่าต่อมาอาหกล้ม
ต้องระบมแข้งขากายาทั่ว
แต่ในใจสดใสไม่หมองมัว
เพราะในตัวมีสิ่งล้ำพระธรรมกาย

แม้เวลาภพมนุษย์สุดน้อยนิด
แต่ชีวิตแสนประเสริฐและเฉิดฉาย
ช่วงเวลาสุดท้ายตายก่อนตาย
สู่ที่หมายด้วยกายธรรมกำลังฌาน

ขอเทิดเกียรติอุบาสิกาสมถวิล
กราบดวงจินต์เพริศแพร้วแก้วทหาร
นักรบเก่าไม่มีปลดประจำการ
พักพิมานสถิตดุสิตเทอญ

พ.ณัฏฐวัฒน์ ณฎฺฐิโต (หลวงพี่เปรม)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ วัดกลางคลองสาม

ประมวลภาพ พิธีส่งร่าง คุณอาสมถวิล บุนนาค
ณ วัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1Cyg0Y1PcX41RQoeAzomHwq8SN_SPTyU6

พิธีสดุดี ณ วัดกลางคลองสาม
https://youtu.be/eWXGYYRrPsY

SCOOP :  กัลยาณมิตร สมถวิล บุนนาค  shorturl.at/bKTY4

MV :  กัลยาณมิตร สมถวิล บุนนาค   shorturl.at/lUV68

BOOK :  กัลยาณมิตร สมถวิล บุนนาค   https://kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?id=988

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010750969250997 Mins