6 อานิสงส์ประดิษฐานลูกนิมิตผูกสีมาเพื่อสถาปนาอุโบสถ

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2567

23432-b.png

6 อานิสงส์ประดิษฐานลูกนิมิตผูกสีมาเพื่อสถาปนาอุโบสถ

1.ไร้โรคภัยและอันตราย

2.เกิดในตระกูลสูง

3.เป็นใหญ่ในมนุษยโลก

4.เป็นใหญ่ในเทวโลก

5.ทรัพย์มากและผิวพรรณงาม

6.มีอายุขัยยืนยาว

ที่มา: อานิสงส์ประดิษฐานลูกนิมิต ผูกสีมาสถาปนาอุโบสถในอรรถกถาบาลี

cr:Johannesburg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015804735819499 Mins