อานิสงส์การหล่อพระประธาน

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2566

344336761_1076634339818353_5501653268481165594_n.jpg

อานิสงส์การหล่อพระประธาน

1.เป็นผู้นำความดี บุญนี้จะส่งเสริมให้เป็นผู้นำ เป็นใหญ่ และเป็นประธานนำคนทำความดีได้โดยง่าย 

เพราะได้สร้างเหตุโดยการหล่อพระประธาน เพื่อเป็นศูนย์รวมใจคนทำความดีไว้ในพระพุทธศาสนา

2.เป็นที่รักของมนุษย์เทวา  ผู้ทำบุญหล่อพระ จะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา 

เพราะหล่อพระให้คนเคารพกราบไหว้ ยกใจผู้ที่มากราบไหว้ให้สูงส่ง

3.เกิดในตระกูลสูง ทำให้เกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง 

เพราะขึ้นชื่อว่า บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

4.มีปัญญาเลิศ ผู้ทำบุญหล่อพระ จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ 

เพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญา เล็งเห็นคุณค่าขององค์พระที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านาน

5.เกิดในแดนพุทธศาสนารุ่งเรือง  ผู้ทำบุญหล่อพระ จะอายุยืน เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ได้เกิดในปฏิรูปเทส ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 

เพราะได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาและสร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนา

6.ร่างกายงดงาม แข็งแรง  ผู้ทำบุญหล่อพระ จะมีรูปร่างงดงามสง่า 

เพราะได้หล่อองค์พระ ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ และในชาติที่บารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษ

7.ตัดรอนวิบากกรรม  บุญจากการหล่อพระเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก สามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า จากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

8.เข้าถึงทิพยสมบัติ  หลังจากละโลกไปแล้ว บุญจากการหล่อพระจะช่วยให้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติ ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และอธิปไตยไม่มีประมาณ

9.สมบูรณ์โภคทรัพย์สมบัติ  เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา

10.บรรลุธรรมโดยง่าย เมื่อผู้ทำบุญหล่อพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ จะสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้โดยง่าย เป็นเหตุให้หมดกิเลส บรรลุมรรค ผล นิพพาน และเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม

cr:ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ ดูน้อยลง

**************************

@..โอวาท..อานิสงส์บุญสร้างพระ..@
.
             "บุญสร้างพระธรรมกาย....ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยนะจ๊ะ เป็นมหัคตกุศลอันยิ่งใหญ่ทีเดียว เราจะปลื้มใจกันไม่รู้จบ เพราะทั้งมนุษย์และเทวา ต่างก็กราบไหว้ สักการบูชาพุทธปฏิมากรนี้ ใครได้พบเห็นพุทธปฏิมากร ที่มีลักษณะมหาบุรุษ เขาก็จะบังเกิดความเลื่อมใส และเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจ กระทั่งเกิดแรงบันดาลใจ ในการที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยภายในตัว แล้วในที่สุดก็จะพบกับสันติสุขที่แท้จริงด้วยตัวเอง #สันติสุขจากภายในก็จะขยายมาเป็นสันติภาพภายนอก จะทำให้โลกใบนี้เกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริง 

 

               พวกเราในฐานะผู้เป็นต้นบุญสร้างพระ ก็จะได้อานิสงส์ใหญ่ คือ จะทำให้เราเป็นบุคคลที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส น่าบูชา จะได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน  และที่สำคัญเราก็จะมีส่วนที่จะได้ลักษณะแห่งมหาบุรุษอีกด้วย ซึ่งการมีลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่ปรารถนาของบัณฑิต นักปราชญ์ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย เพราะถ้าใครได้รูปกายที่มีลักษณะอย่างนี้ ก็จะมี คติเป็น ๒  คือ ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในทางโลก ก็จะได้ปกครองทวีปทั้ง ๔ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะได้ตรัสรู้ธรรม เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นบุญสร้างพระนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย จะทำให้เราได้เข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิต อีกทั้งบุญนี้ก็จะนำเราไปสู่เทวโลก

 

           ... เป็นทางมาแห่งบุญของเรา ...  ที่จะทำให้เราได้สมบูรณ์พร้อมไปด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน แล้วก็จะได้บรรลุวิชชาธรรมกาย 

 

               เราได้สร้างพระธรรมกาย ก็จะมีบุญได้เข้าถึงพระธรรมกาย แล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ยิ่งเราทำหลายองค์ ผังแห่งความสำเร็จก็ยิ่งหนาแน่น แล้วก็จะนำพาเราไปสู่ความเป็นผู้เลิศในทุก ๆ ด้าน ด้วยอานิสงส์ที่เราได้ถวายวัตถุอันเลิศ ไม่ว่าจะไปบังเกิดในภพใด เราก็จะได้เข้าถึงฐานะอันเลิศ จะได้ทั้งมนุษย์สมบัติอันเลิศ ทิพยสมบัติอันเลิศแล้วก็นิพพานสมบัติอันประเสริฐ  

 

             เพราะฉะนั้นบุญที่เราได้สร้างถวายพุทธปฏิมากร เพื่อขยายพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานี้ จึงเป็นบุญที่จะนับจะประมาณมิได้ เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นอจินไตย ดังนั้นผลบุญที่เกิดขึ้น จึงเป็นผลบุญอจินไตย อันใคร ๆ ก็ไม่อาจที่จะคำนวณนับได้ว่า จะได้บุญมากเท่าไหร่ เพราะดวงปัญญาของมนุษย์มีขอบเขตจำกัด ไม่อาจจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ ยิ่งเราทำด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่มีประมาณ ในทักขิไณยบุคคลอันเลิศ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผลบุญที่เกิดขึ้นยิ่งไม่อาจที่จะนับจะประมาณได้ "
  
.... เรียบเรียงบางส่วนของโอวาท ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
****************************************************************************

2 บิ๊กบุญมาถึงแล้ว!!
หล่อพระประธาน 2 องค์
ประดิษฐาน ณ  ห้องแก้วสารพัดนึก

และ มหารัตนวิหารคด 
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาสาฬหบูชา 
(วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

ลิงค์ชมสื่อสร้างพระประธาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก


https://youtu.be/TrjOBjsl9SI

ลิงค์ชมสื่อสร้างพระประธาน ณ มหารัตนวิหารคด 


https://youtu.be/LjTVsXD-a7s

Buddhasilpa
สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

****************************

คำกล่าวถวายพระประธาน
(ภาษาบาลี/ ภาษาไทย/ คำอธิษฐาน) 
ร่วมบุญหล่อพระประธาน 
ทางออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org/
หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

344919117_217068577708624_1603386329142091452_n.jpg342731221_1827565190946010_2842755035249760062_n.jpg%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99r.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010341167449951 Mins