๑๐๓ ปี  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2563

2-9-63-2-br.jpg

๑๐๓ ปี  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

แม้เนื้อเลือด จะเหือดหาย จากกายนี้   
เหลือแต่หนัง หุ้มชีวี ไม่หนีหาย
หากข้าฯยัง ไม่บรรลุ ธรรมกาย
แม้ต้องตาย จะไม่ลุก จากที่เลย

ด้วยคำสัตย์ ปฏิญาณ อันหนักแน่น   
จิตมั่นแม้น มุ่งวิมุตติ หยุด นิ่ง เฉย
เมื่อใจหยุด จึงสว่าง...กระจ่างเลย   
ช่วยเปิดเผย ความเห็นผิด อวิชชา

ยากอย่างนี้ มนุษย์โลก ผู้โฉดเขลา  
จึงไม่รู้ เท่าทัน กิเลสหนา
มัวส่งจิต ออกห่าง กลางกายา   
ทุกข์คณา จึงท่วมท้น ยากพ้นภัย

๑๐๓ปี ล่วงผ่าน มานานแล้ว   
ยิ่งเพริดแพร้ว พระธรรมกาย พรายสุกใส
หลวงปู่สด วัดปากน้ำ ผู้นำชัย   
ช่วยบอกไข ทางสว่าง กลางกายตน

กราบหลวงปู่ สุดบูชา คณาศิษย์   
ท่านคือผู้ นำชีวิต สู่มรรคผล
ธรรมกาย ขยายกว้าง กลางใจชน   
ทั่วสากล น้อมรำลึก ตรึกพระคุณฯ

ลูกหลานศิษย์ จะน้อมนำ คำหลวงปู่  
ให้โลกรู้ กว้างไกล ไม่สิ้นสูญ
ขอบารมี หลวงปู่ ช่วยเกื้อกูล   
เจิดจำรูญ สมหวัง ทุกอย่างเทอญฯ


สหพันธ์มหาเปรียญฯ 
ประพันธ์โดย พม.สมบัติ ธมฺมทีโป
๒ กันยายน ๒๕๖๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02538906733195 Mins