9 อานิสงส์จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2567

23433-b.png

9 อานิสงส์จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

1.เกิดมาพบพระพุทธศาสนารู้คุณค่าแห่งพระรัตนตรัย

2.มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ ต่อพระรัตนตรัย - ผู้มีพระคุณ

3.มีดวงตาสดใสเห็นชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริง

4.ได้ทิพยจักษุ มีตาทิพย์ มีสัมมาทิฐิ

5.มีผิวพรรณงดงามผ่องใสรูปสมบัติงามสง่า

6.มีรัศมีกายสว่างไสวน่าเลื่อมใส

7.มีปัญญาดี มีปฏิภาณว่องไว แตกฉานทางโลก ทางธรรม

8.ละโลกแล้วไม่ต้องไปทุคติไปสู่สุคติอย่างเดียว

9.เข้าถึงธรรมสะดวกรวดเร็วบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย


ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ "จักษุ"
พุทธพจน์ สํ. ส. 15/44

ที่มา : อานิสงส์จุดประทีปเป็นพุทธบูชา

cr:Johannesburg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035429199536641 Mins