วัดพระธรรมกายวางมาตรการเข้ม ตั้งคณะทำงานป้องกันไวรัส COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานบุญ

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2563

วัดพระธรรมกายวางมาตรการเข้ม ตั้งคณะทำงานป้องกันไวรัส COVID-19 เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานบุญ


              วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าทางวัดได้ตั้งคณะทำงานป้องกันไวรัส COVID-19 มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ประเมินสถานการณ์ รวมถึงวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จัดงานบุญของวัดพระธรรมกาย ทั้งยังร่วมกับสหคลีนิคบุญรักษ์ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจิตศรัทธาทำความสะอาดสภาธรรมกายสากล สถานที่จัดงานบุญรอบพื้นที่วัด อาทิ สภาธรรมกายสากล มหารัตนวิหารคด หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ห้องปฏิบัติธรรมเทวสภา เป็นต้น โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดราวบันได มือจับประตู และจุดสัมผัสต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะจัดให้มีวงรอบการทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าวทุก 30 นาที มีบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติตามจุดประชาสัมพันธ์และจุดบริการต่างๆแก่สาธุชน


           นอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการดูแลสมาชิกภายในองค์กรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันไวรัส แจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่สมาชิกภายในองค์กร และให้สมาชิกฯงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทั้งนี้สำหรับสมาชิกฯที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองทันทีที่สหคลีนิคบุญรักษ์ โดยจัดให้มีหน่วยเฉพาะกิจประสานงานที่อาคารบุญรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089979807535807 Mins