10 มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2563

10 มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

1.ให้ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมา หรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และผู้มีอาการป่วยไข้ ให้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพัก

2. ทำความสะอาดพื้น ราวบันได และลูกบิดประตู ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

3.งดใช้ห้องปรับอากาศ เช่น แก้วสารพัดนึก ห้องประชุม spd ห้องปัญญา ห้องฉายวีดิทัศน์ และมหาวิหารหลวงปู่ฯ เป็นต้น โดยให้ใช้อาคารที่เปิดโล่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก

4.จัดพื้นที่นั่งให้มีระยะห่าง 3 ฟุต ทั้งการนั่งพื้นและการนั่งเก้าอี้

5.ใช้ระบบอาหารกล่อง และอาหารกระป๋องสำเร็จรูปที่ทางวัดผลิตเอง แทนการใช้อาหารสดแบบตักแจก

6.จัดเจ้าหน้าที่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ ที่ทางเข้าและทางบันไดขึ้นลง

7.สำหรับผู้ที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ จาม ให้ไปที่จุดพยาบาล เพื่อวัดอุณหภูมิ และดำเนินการต่อไปแล้วแต่อาการ รวมทั้งมีหน้ากากอนามัยบริการ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้

8.จัดให้มีแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ที่มีการสัมผัสของร่วมกัน เช่น จุดติดต่อสอบถาม จุดอธิษฐานธรรม จุดรับบริจาค เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ล้างมือในห้องน้ำ

9.งดใช้ระบบปรับอากาศที่พื้นสภาฯ บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์

10.เปิดพัดลมแขวนเพดานที่สภาฯ เพื่อระบายอากาศ

คณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001795482635498 Mins