New Normal ...เราต้องรอด ด้วยความไม่ประมาท เจริญสมาธิภาวนา สติมา ปัญญาเกิด

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2563

 

New Normal ...เราต้องรอด ด้วยความไม่ประมาท เจริญสมาธิภาวนา สติมา ปัญญาเกิด

 

 

                          "ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในเเละต่างประเทศทั่วโลก ไม่อดหรอก เดี๋ยวก็มีคนมาทำบุญ ขอให้พระภิกษุ สามเณรเเละเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ทั้งหมด สวดมนต์ นั่งธรรมะ ทำจิตให้บริสุทธิ์

                           ดังคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ...

                           "สีเลนะ โภคะสัมปะทา...ศีลเป็นบ่อเกิดเเห่งโภคทรัพย์ "
                           เพราะฉะนั้น..ถ้ามีศีลมีธรรม ไม่มีอด ทุกศูนย์ทั่วโลก เเม้อยู่ในป่าในเขาก็ยังไม่อดเลย ขอให้มีศีลมีธรรม มีความบริสุทธิ์ใจหยุดนิ่งได้ เดี๋ยวก็มีเจ้าภาพไปทำบุญเอง คือ บุญจะบันดาลไปไม่เคยมีผู้มีศีลมีธรรมอด

                           ขนาดวัดปากน้ำสมัยสงครามโลกระเบิดลงตูมๆๆๆ เเต่ก็มีผ้าป่ามาเต็มลำเรือ ไม่เคยขาดเลย"
 

                           ทบทวนโอวาทในอดีต

 

 

New normal  ความปกติใหม่,ฐานวิถีชีวิตใหม่


                            : หมายถึงรูปเเบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่เเตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนเเบบเเผนเเละเเนวทางปฎิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติเเละเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนเเปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
                           (คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ของราชบัณฑิตสภา)

 

                             รูปเเบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฎิบัติ เเละการจัดการ  การใช้ชีวิตเเบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนเเปลงอย่างใหญ่หลวง เเละรุนเเรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิม หรือหวนหาถึงอดีต

 

ทางวัดพระธรรกาย ดำเนินการในหลายๆเรื่อง

==>  อาวาสเป็นที่สบาย  มีการปรับทัศนียภาพ มีดวงเเก้วโรสควอช สีชมพู 208 เซนติเมตร ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนไปหอฉัน (ประตู5,6) เเละดวงเเก้วเลม่อนควอช สีเขียว 108 เซนติเมตร ตั้งอยู่เวณสวนผัก (ทุ่งดอกไม้เดิมหรือ ประตู 15)  เพื่อตรึกระลึกนึกถึงไว้เป็นนิมิต

 

 

==>  อาหารเป็นที่สบาย   มีการเปลี่ยนบริเวณจากทุ่งดอกไม้ มาเป็นเเปลงผัก  เพื่อปลูกถวายพระเเละจัดเลี้ยงบุคลากรในวัด ตลอดจนเเจกเป็นโรงทานเเก่สาธุชน ที่หอฉันเเละสภาฯ

 

ทุติยอนายุสสาสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นเเละอายุยืน 
<>ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุสั้น
ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑.ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ
๒.ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ
๓.บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก
๔.ทุศีล
๕.มีปาปมิตร (คบมิตรชั่ว)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้เเล เป็นเหตุให้อายุสั้น

<>ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน
ธรรม ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑.ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ
๒.รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ
๓.บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย
๔.มีศีล
๕.มีกัลยาณมิตร (คบมิตรดี)
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้เเล เป็นเหตุให้อายุยืน

 

==>  บุคคล เเละธรรมะเป็นที่สบาย   นโยบายใส่เเมส 100%  มีระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร  เเละปฎิบัติธรรมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 7 พฤษภาคม 2563 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00487433274587 Mins