22 เมษายน น้อมบูชาพระพ่อสุดหัวใจ

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2564

22-4-64-4-b.jpg

22 เมษายน น้อมบูชาพระพ่อสุดหัวใจ

สายใยธรรมเชื่อมใจใครคนหนึ่ง       ให้ทราบถึงห้วงใจลูกชายหญิง

ต่างเฝ้ารอคอยวันฝันเป็นจริง          ได้พบมิ่งมหาบุรุษสุดบูชา

ขอฝากถ้อยร้อยคำนำส่งพ่อ            น้อมดวงใจลูกถักทอเเทนบุบผา

คือดวงใจใสสว่างต่างมาลา            น้อมสักการ์วาระเลิศเกิดรูปกาย

สิ่งที่พ่อเฝ้าเพียรฝันวันที่โลก          สิ้นทุกข์โศกเข้าถึงธรรมตามมุ่งหมาย

ลูกจักขอทุ่มเททั้งใจกาย                กว่าชีพวายจะไม่ท้อขอสัญญา

จะปักธงธรรมชัยกลางใจผอง          จะกู่ก้องให้โลกยินสิ้นกังขา

โลกร่มเย็นด้วยธรรมพระสัมมา         คือพันธะสัญญาจากหัวใจ

ขอพระพ่อเป็นร่มโพธิ์เเผ่ปกเกล้า     อายุยาวร้อยซาวปีอสงไขย

ขอพระพ่อ มีสุขภาพ พลานามัย       เเกร่งกว่าใคร ในใต้หล้าจักรวาล

น้อมถวายลมหายใจทั้งหมดนี้         เเด่พระพ่อสร้างความดีอธิษฐาน

พระต้นธาตุต้นธรรม์ดลบันดาล        ให้โครงงานพ่อพลันจริงทุกสิ่งเทอญฯ

ประพันธ์ถวายในนามสหพันธ์มหาเปรียญ

โดย พระมหาสมบัติ ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุทธไอซ์เเลนด์

22 เมษายน 2564

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010766824086507 Mins