อานิสงส์การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2563

อานิสงส์การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

                   “.. พระมหาธรรมกายเจดีย์จะมีพระธรรมกายประจำตัว ๑ ล้านองค์ ผู้มีบุญทั่วโลกจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ แล้วเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลย 

                  การไปกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง ๑ องค์ก็ได้บุญมากมายแล้ว แต่นี่ล้านองค์ กราบหนึ่งที..ล้านองค์ สองที..สองล้านองค์ สามที..สามล้านองค์  อานิสงส์นั้นมากมายนัก

                  ที่เราเห็นด้วยดวงตาภายนอก สามแสนอยู่ข้างนอก ข้างในอีกเจ็ดแสน แล้วที่เรายังมองไม่เห็นอีกล่ะ  ที่มหาปูชนียาจารย์ท่านไปอาราธนาพระนิพพานลงซ้อนส่งความศักดิ์สิทธิ์ให้พระธรรมกายประจำตัว เป็นจุดเชื่อมกับผู้มีบุญทั้งหลายที่เคารพสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ บุญอีกเท่าไหร่ 

                   นั่นคืออานิสงส์บุญที่จะปิดอบายและไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ทีเดียว และถ้ามีสักองค์ปรากฏเกิดขึ้นภายใน ไม่ต้องพูดกันเลย อานิสงส์ก็ยิ่งทับทวี..”

                  การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ผลของการบูชาย่อมยิ่งใหญ่ เพราะว่าเราบูชาเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลก ผลบุญจึงยิ่งใหญ่มาก เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลที่อจินไตย

                  วิบาก คือ ผลของกรรมดีที่ได้บูชา ก็ได้เป็นอจินไตย ที่มีมาในพระไตรปิฎกตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุตระนี้ มีอานิสงส์ถึงแสนกัปทีเดียว 

                   ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาเจดีย์ของพระองค์ ปิดประตูอบายภูมิถึงแสนกัปทีเดียว ยกเว้นคนที่เคยทำอนันตริยกรรมเท่านั้น จึงจะไปอบาย 

                    การบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น ใช้เวลาเพียงแค่ ๒๐ นาที แต่สร้างบารมีได้มากมายถึงแสนกัปทีเดียว
 

(โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2554

ขอเรียนทุกท่าน มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
ได้ทุกวัน ที่วัดพระธรรมกาย

#พระมหาธรรมกายเจดีย์
#วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011639316876729 Mins