ของขวัญแทนใจ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2547

 

รัตนวนาลี

.....สำหรับเรื่องราวดี ๆ ที่อาจผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละคน หากเมื่อมารวมกันได้จากหลาย ๆ คนที่แบ่งปันให้กันแต่สิ่งที่ดี ๆ ไม่ว่าจะได้ผ่านคัดกรองจากการกระทำ คำแนะนำ กำลังใจ ที่ให้เนื้อหาสาระงดงาม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุข ด้วยความถูกต้องดีงามที่เป็นไปได้อย่างยิ่งแล้ว โดยเลือกที่จะส่งต่อให้เนื่องถึงกันได้ก็คือ “โอกาส”

.....จากที่มา “ของขวัญแทนใจ” นี้ เนื่องมาในช่วงเวลากว่า ๓ ปีนี้ ที่ทางชมรมนักจัดรายการวิทยุกล้าตะวัน ทุ่มเทผลิตสารคดีสว่างที่กลางใจชุดต่าง ๆ ออกอากาศนำเสนออาหารทางใจ ที่ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ฟังมาแล้วเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักอ่านที่นิยมเรื่องราวที่สร้างสรรค์ ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง

.....ทางชมรม ฯ จึงเต็มใจเลือกเฟ้นสาระเพื่อจัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือ และขอโอกาสได้ส่งต่อ “ของขวัญแทนใจ” นี้ เพื่อทุกท่านได้ใช้โอกาส ที่ปรารถนาจะมอบสื่อแทนใจที่แฝงความหมายลึกซึ้ง ด้วยความรักความปรารถนาดีจากใจผู้ให้ เพิ่มเติมพลังแห่งชีวิต สำหรับคนพิเศษของทุก ๆ ท่าน

.....ด้วยสาระจากผู้เขียนที่ได้เพียรเรียบเรียง นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เข้ามาสอดแทรกผสมผสานแนวคิด ชี้แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ขณะอยู่ในบทบาทนั้น ๆ ของส่วนแห่งชีวิต ที่กลมกลืนคุ้นเคยกับความดีที่อยู่ในตัวและใกล้ตัว รวมไปถึงรอบ ๆ ตัวของแต่ละท่านเอง ได้อย่างง่าย ๆ

.....อาทิ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก – ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจ อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจ…เรื่องหัวใจที่ไม่ยอมแพ้- กับปัญหาทุกอย่าง ที่ทางออกเสมอ .. ทั้งนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อาจตรงกับใจของท่านอยู่ โดยแต่ละเรื่องเป็นเนื้อหาสั้น ๆ ที่ให้คำตอบในตัว ที่เป็นของขวัญ…ของล้ำค่าแทนใจ เพื่อมอบแก่คนที่เรารัก ก็ควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุด ให้แล้วผู้รับมีแต่ความสุขอิ่มเอมใจ เหมือนทุกตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกเรียงเรียงขึ้นมาจากใจที่ปรารถนดี โดยหวังให้…ผู้อ่านมีกำลังใจสู้ชีวิต.

.....ติดตามเจาะจงเนื้อหาใน “ของขวัญแทนใจ” ขณะนี้ได้แล้ว ตามร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไป ทั้งที่ ร้านดอกหญ้า ชีเอ็ดและร้านนายอินทร์ค่ะ
 

สุพัฒนะ.

 

 

 Total Execution Time: 0.0022337476412455 Mins