พุทธวิธีเเก้ทุกข์...เมื่อประสบภัยในชีวิต

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2563

 

พุทธวิธีเเก้ทุกข์...เมื่อประสบภัยในชีวิต


1.นึกบุญบารมีคุณความดีที่เคยทำไว้ มีทาน เป็นต้น


2.รักษาศีล นึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ สัจจะความตั้งใจจริง


3.หมั่นเจริญภาวนา นั่งสมาธิ เเละสวดมนต์


4.นึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละพระรัตนตรัยอันประเสริฐ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013805031776428 Mins