พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกาย สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต้านภัยไวรัส Covid-19 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2563

พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกาย สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร

และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ต้านภัยไวรัส Covid-19
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0015999674797058 Mins