พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกาย สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต้านภัยไวรัส Covid-19 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2563

พระภิกษุและเจ้าหน้าที่ในวัดพระธรรมกาย สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร

และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ต้านภัยไวรัส Covid-19
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 17 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.005130664507548 Mins