คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธรรมกาย สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ,สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC ร่วมใจสวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต้านภัยไวรัสโควิด-19 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2563

คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธรรมกาย
สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ,สำนักบริการกลาง และสำนักสื่อ DMC

ร่วมใจสวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ต้านภัยไวรัสโควิด-19
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010334809621175 Mins