กุศล

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2547 

                 .....กุศล แปลว่า ฉลาด, สิ่งที่ตัดความชั่วแต่โดยทั่วไปใช้หมายถึงความดี ความงาม สิ่งที่ดี มักใช้คู่กับคำว่าบุญ เป็นบุญกุศล และคู่กับคำว่ากรรม เป็นกุศลกรรม ซึ่งก็มีความหมายว่าบุญ ความดี กรรมดี เหมือนกัน

 

.....“เกิดเป็นคนควรสร้างกุศลให้มากเข้าไว้แหละดี” พระท่านเตือนสติมิให้ประมาท

 

.....สร้างกุศลให้มากในที่นี้ก็คือทำบุญไว้ให้มากนั่นเอง

 

.....กุศลหรือบุญที่ควรทำคือ ทาน ศีล ภาวนา และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นต้น
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.017226835091909 Mins