8 New Normal ที่อาจทำให้คนไทยอายุยืนขึ้น

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2563

8 New Normal ที่อาจทำให้คนไทยอายุยืนขึ้น

                  New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเคย

 

                8 New Normal ที่อาจทำให้คนไทยอายุยืนขึ้นมีดังนี้

- สวมหน้ากากป้องกันโรค

- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ เป็นประจำ

- ใช้เจล หรือสเปรย์เเอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค

- กินร้อนช้อนส่วนตัว

- เลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ

- เว้นระยะห่างทางสังคม

- หมั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

- ปฎิบัติธรรม: ทำทาน รักษาศีล เเละนั่งสมาธิทางออนไลน์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0065293471018473 Mins