อยากให้โลกนี้เป็นเช่นไร

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2563

 

               " ... คราวนี้เราจะเป็นผู้ที่ทำให้โลกนี้ น่าอยู่อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรา จะมีส่วนอย่างยิ่ง เริ่มต้นที่ตัวเรา เเละครอบครัวของเรา เเล้วก็ขยายไปสู่สังคมรอบข้าง กว้างมากขึ้นๆ เริ่มเมื่อไร  ก็ต้องเริ่มตั้งเเต่วันนี้  ..."

 

               " ... การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ราบรื่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้หลักธรรมไว้ ที่เรียกว่า  สังคหวัตถุ 4 ..."

 

 

           "... มีอีกหัวข้อธรรมหนึ่ง ที่ใช้ประกอบกับสังคหวัตถุ 4  เป็นเรื่องของธรรมผู้ครองเรือน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เเม้เป็นบรรพชิต หัวข้อธรรม นี้เรียกว่า ฆราวาสธรรม 4  ..."

 

 

                เมื่อเราได้ทราบธรรมะอย่างนี้เเล้ว เราจะได้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความจริงใจต่อกัน มีความอดทน ฝึกฝนตนเองต่างๆ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เป็นฆราวาสธรรม หรือเเม้เเต่บรรพชิตก็ทำคุณธรรมเหล่านี้ได้ ให้ยิ่งๆขึ้นไป  ถ้าเป็นญาติโยมทั้งหลายก็มีความสุข ความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป ถ้าเป็นบรรพชิตก็จะทำให้ได้รับผลความเจริญ รุ่งเรือง ในการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป มีผลการปฎิบัติธรรมที่ดีขึ้นนั่นเอง 

 

ที่มา :ส่วนหนึ่งของรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ถ่ายทอดออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014985322952271 Mins