ไม่เห็น...ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2563

ไม่เห็น...ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

เรานั่งอย่างนั้นไปก่อน

ให้มีปีติสุขกับการนั่ง

ทำให้ถูกหลักวิชชา

เดี๋ยวก็เห็นเอง

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.053522483507792 Mins